Home      CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU      Świetlica popołudniowa
 


 
 

Świetlica 
 
 
 

Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości.

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

Dziecko rozumiane uczy się oceniać.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w bezpieczeństwie uczy się ufać.

Dziecko przyjmowane takim, jakim jest uczy się akceptować.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy.

Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się szukać w świecie miłości.

Dorothy Law Nolte


 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl