Home      DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE      Harmonogram dnia przedszkolaka
 


 

Harmonogram dnia przedszkolaka 

Plan dnia przedszkolaka

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

   7:00 –   8:10

Przyprowadzanie dzieci.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Krótkie zajęcia wyrównawcze. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.Prace porządkowe w sali.

   8:10 –   8:20

Ćwiczenia poranne.

   8:20 –   8:40

Zabawy inspirowane przez nauczyciela (poranki muzyczne, plastyczne, zabawy w kole, itp.). Zajęcia w języku polskim i angielskim.

   8:40 –   8:50

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

   8:50 –   9:20

Śniadanie.

   9:20 – 10:20

Zajęcia obowiązkowe  - zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego oraz:

rytmika (czwartek),

język angielski (codziennie ok. 3-4 godzin, w tym zajęcia z materiałami do nauczania dwujęzycznego – ok.20-30 min)

ćwiczenia gimnastyczne (codziennie)

10:20 – 11:20

Zabawy swobodne, pobyt na świeżym powietrzu (jeśli pogoda jest sprzyjająca); zabawy ruchowe. Zajęcia w języku polskim i angielskim.

11:20 – 11:50

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.

11:50 – 12:00

Czynności higieniczne oraz  przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30

Obiad

12:30 – 12:40

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej (dzieci młodsze – odpoczynek dłuższy).

12:40 – 13:10

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.

13:10 – 13:50

Zajęcia dodatkowe. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Krótkie zajęcia indywidualne, wyrównawcze. Zabawy dowolne w sali lub w na świeżym powietrzu w ogrodzie/placu zabaw (jeśli pogoda jest sprzyjająca).

14:00 – 14:10

Czynności higieniczne oraz  przygotowanie do podwieczorku.

14:10 – 14:30

Podwieczorek.

14:30 – 18:00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie. Czas na zajęcia dodatkowe.

Rozchodzenie się dzieci.

OD 14.30: BEZPLATNE ZAJĘCIA DODATKOWE

Poniedziałek: BAJKOTERAPIA

Wtorek: ZAJĘCIA TEATRALNE

Środa: KUCHARKOWO

Czwartek: ROBOTYKA


* Wytłuszczoną czcionką oznaczone są zajęcia dla dzieci z grupy realizującej podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min.) w godzinach przedpołudniowych. 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl