Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      PROGRAM UNIJNY - EFS + GRANT      Dotacje Unijne - Dla wykonawców
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAM UNIJNY 

DLA WYKONAWCÓW: 


Konkurs ofert
zakup i dostawa sprzętu IT 
(w tym: 1 Magiczny Dywan, 2 Odtwarzacze CD, 2 Laptopy, 
1 Urządzenie wielofunkcyjne, 1 Aparat cyfrowy ze statywem) 
na potrzeby prowadzonych zajęć przedszkolnych i zajeć dodatkowych


Formularz Oferty 


Konkurs ofert
zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych
na potrzeby prowadzonych zajęć przedszkolnych i zajeć dodatkowych


Konkurs ofert
na świadczenie usług edukacyjnych (zajęcia dodatkowe dla dzieci)
na potrzeby realizacji projektu


Formularz Oferty 

Oświadczenie RODO 

Konkurs ofert
na świadczenie usługi cateringowej
 

Konkurs ofert 
na zakup zastawy stołowej i sztućców dla 36 dzieci w wieku 3-4 lat
oraz 1 kopmletu garnków i patelnii. 


Konkurs ofert 
na zakup leżaków z materacem oraz mat do leżakowania 
dla 36 dzieci w wieku 3-4 lat


Konkurs ofert 
na zakup mebli przedszkolnych do 2 sal i szatni 
dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat


Konkurs ofert 
na zakup mebli przedszkolnych, zabawek, pomocy dydktycznych 
dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat


Konkurs ofert 
na świadczenie usługi cateringowej


Zapytanie Ofertowe 

Konkurs ofert 
na wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw


Zapytanie Ofertowe 
 
 

Wzór umowy
 

 
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl