Home      Zajęcia dla dzieci i młodzieży      Lista zajęć popołudniowych
 


 
 

Lista zajęć popołudniowych


          

 


Proponujemy zajęcia dla dzieci 

w godzinach od 14:3o do 19:oo


dla dzieci w wieku 3-5 lat

  • Nauka języka angielskiego, 
  • Zajęcia taneczne,
  • Zajęcia plastyczne,
  • Warsztaty muzyczne.

 

dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat

  • Nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, chiński),
  • Zajęcia taneczne,
  • Robotyka,
  • Szachy,
  • Zajęcia teatralne,

    zajęcia wspierające

    • Terapia logopedyczna,
    • Reedukacja (terapia pedagogiczna) 
    • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
    • Gimnastyka korekcyjna z uwzględnieniem wad postawy,
    • Zajęcia socjoterapeutyczne, dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
     


     
     
     
     
    Wspierane przez Hosting o12.pl