Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole

   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Zajęcia dodatkowe
 
 
 
 
 

 
 
 

Propozycje zajęć dodatkowych 

dla uczniów

         


Zawarte w opłacie czesnego (do wyboru dwa rodzaje proponowanych aktywności):

 • Kucharkowo
 • Małe formy teatralne
 • Robotyka
 • Bajkoterapia
 • Rękodzieło
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia informatyczne
 • Koła zainteresowań (przyrodnicze, historyczne, matematyczne)
 • Warsztaty muzyczne


Dodatkowo płatne:

 • Mały podróżnik
 • Kucharkowo
 • Małe formy teatralne
 • Robotyka
 • Szachy
 • Zajęcia taneczne
 • Nauka języków obcych poza realizowanym w szkole programem(j. angielski, j. niemiecki, francuski, chiński)
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia Pedagogiczna
 • Zajęcia psychologiczne
 • Nauka gry w tenisa