Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole

   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Zajęcia dla dzieci i młodzieży      Zajęcia socjoterapeutyczne
 
 
 
 
 

 
 
 

Zajęcia SOCJOTERAPEUTYCZNE


 Socjoterapia

Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy adresowaną zwykle do dzieci z zaburzeniami zachowania. Służy realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, w formie spotkań grupowych. Ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny, powodują i pogłębiają trudności szkolne.

Udział w zajęciach jest okazją do kształtowania nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych, w tym asertywności, podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każdemu dziecku  przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć uczniowie uczą się rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne, poznają siebie, a także uczą się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami w kontaktach z innymi.


 
 
    

Cele zajęć socjoterapeutycznych:

 • odblokowanie i odreagowanie tłumionych emocji, rozładowanie napięć,
 •  stwarzanie okazji do przeżywania pozytywnych emocji,
 •  ekspresja uczuć,
 •  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 •  kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 •  rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 •  budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości,
 •  stwarzanie możliwości do samorealizacji,
 •  budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 •  wskazanie metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 •  ćwiczenia zachowań asertywnych. •  

  Zajęcia prowadzone są  metodami aktywnymi.

  Są to: praca w kręgu, praca w małych grupach, burza mózgów, rysunki, psychodrama, niedokończone zdania, twórczość plastyczna, gry i zabawy, śpiew, swobodne wypowiedzi uczestników.

   Czas trwania: 2h (2x45min)

   Grupa : 3-10 uczestników


   

   
   
  Wspierane przez Hosting o12.pl