Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole

   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Warsztaty twórcze
 
 
 
 
 

 
 
 

Warsztaty TWÓRCZE








 

Edukacja artystyczna

Zaproponowana oferta warsztatów twórczych opiera się na wybranych zagadnieniach z zakresu edukacji wizualnej. Obecnie w edukacji obserwujemy tendencje odchodzące od „nauki rzemiosła”, czyli nauki rysunku, malarstwa, ceramiki, fotografii etc. na rzecz rozbudowanych programów wytwarzających sytuację kreatywności , ekspresji i szansy na rozwój emocjonalny dziecka. Czasy w których dziecko było oceniane za pracę plastyczną „zima” zrobioną w technice suchej pasteli, albo „moje wakacje” - wycinanka z papieru,  powoli odchodzą w niepamięć. A przynajmniej powinny. Nowoczesna edukacja artystyczna dzieci to przede wszystkim nauka twórczego myślenia, swobodna ekspresja, poznawanie zagadnień z zakresu sztuk plastycznych, teatralnych, filmowych etc., praca indywidualna i grupowa, zabawa, wyrabianie pewności siebie i poczucia własnej wartości, zrozumienie międzykulturowe i udział w kulturze. Kształtowanie konkretnych zdolności artystycznych pozostawmy dzieciom na kolejny etap, z czasem odkryją co lubią i w czym są dobre i jakie umiejętności chcą rozwijać.  Ale najpierw dajmy szansę na ekspresję każdemu, nie szufladkując dzieci na te które lubią rysować i na te które nie potrafią.  Pomysły, chęć do działania, wytwarzania, poznawania i dobrej zabawy posiada każde dziecko! 




Instruktor



Katarzyna Łukasiewicz

Absolwentka pedagogiki ogólnej na kierunku animacja społeczno - kulturalna na Wydziale Pedagogicznym UW i wiedzy o kulturze ze specjalizacją Animacja Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW. W ramach programu wymiany studenckiej MOST studiowała rok na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UMK, jak również na duńskim uniwersytecie ludowym na kursie Art&Design w Odder Hojskole w Dani. Pół roku spędziła na stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej Rządu Republiki Indonezji Darmasiswa uczęszczając na zajęcia w Instytucie Sztuki ISI Denpasar, Bali. Jakiś czas uczyła się również na kierunku Realizacja filmowa i telewizyjna w Warszawskiej Szkole Reklamy. 


  • wiek dziecka 1-3 klasa albo grupa 4-6 klasa, 
  • liczba uczestników do 8 osób
  • czas: 2 godz.


Warsztaty twórcze - kleks/bryła/działanie

Warsztaty które proponuję, co muszę podkreślić, nie są jedynie warsztatami plastycznymi, ale przede wszystkim intermedialnymi warsztatami twórczymi. Dzieci maja szansę  zapoznać się z różnymi rodzajami środków wyrazu plastycznego, poruszyć wyobraźnię. Ważna jest dla mnie praca na materiale wizualnym jakim są reprodukcje. Poznają niektóre zagadnienia z historii sztuki i twórczość wybranych artystów. To nie są wykłady czy zwykłe pogadanki, próbuję zamienić to w zabawę  i przekazać te  informacje w kreatywny i aktywny sposób taki jak krótkie gry, stacje do odkrycia itd.

Warsztaty czasem kończą się wykonaniem dużej pracy plastycznej, a  czasem efekt pracy jest efemeryczny np. grupowa praca plastyczna, czy efekt pracy dostępny w postaci dokumentacji  fotograficznej. Ważne są dla mnie mniejsze ćwiczenia wymagające kreatywnego myślenia, bazujące również na pracy w grupie i refleksji nad samym sobą. Zajęcia łącza w sobie  warsztaty plastyczne, animacyjne, pedagogikę zabawy, zajęcia z wiedzy o sztuce.


Przykładowe zagadnienia i metody pracy:

1. Piasek

Technika: malowanie piaskiem, temat: ilustracja baśni

Pokaz nagrania video malowania piaskiem opowieści. Prowadzący opowiada baśń. Dzieci w parach malują piaskiem fragmenty opowiedzianej wcześniej baśni. Na samo zakończenie dzieci prezentują malowaną opowieść, która każdorazowo zostaje nagrana i symultanicznie wyświetlona  na dużym ekranie.

 
 
     

2. Kleks i lina

Technika: dekalkomania, temat: twórczość Joan’a Miro

Prezentacja obrazów Joan’a Miro.  Dzieci dostają duże brystole, nanoszą plamy z różnych kolorów tuszu, odbijają je. Mają za zadanie stworzyć obraz posługując się również linią przy wykorzystaniu tuszu i później dodanymi kolorami farb. Tworzą obrazy inspirowane twórczością Miro. Nadają tytuły obrazom.

3. Odbicie/portret

Szkolna technika graficzna – odbitki wikolowe, temat: seriografie Andy Warhola

Prezentacja seriografii Andy Warhola, pogadanka o pop art, o technikach graficznych. Stworzenie matrycy graficznej z kleju wikol. Tematem jest portret. Matryca zostanie odbita wielokrotnie w różnych kolorach na dużym brystolu.

 
           
 
 

4. Tajemniczy ogród

Technika kolograf, temat: tajemniczy ogród

Na początku zostaną odczytane fragmenty opisujące książkę Tajemniczy ogród. Dzieci dostają kartki i mają za zadanie opisać albo narysować ołówkiem swój wymarzony tajemniczy ogród, co się w nim powinno znaleźć, jakie tajemnicze i niespotykane przedmioty, rośliny, drzewa, kwiaty.  Wychodzą na dwór w poszukiwaniu roślin, gałązek itd. które przydadzą im się w tworzeniu ich tajemniczego ogrodu metoda kolografii. Można wykorzystać wycinanki z tektury do odbicia innych kształtów. 

5. Bryła

Technika: rzeźba, temat: dowolny

 Wprowadzenie czym jest rzeźba, różne techniki rzeźbiarskie, prezentacja niektórych reprodukcji. Dzieci wykonują konstrukcję z drutu trzymającą się podstawy z płyty pilśniowej. Wykorzystują kawałki materiału maczane w gipsie. Temat jest dowolny.

 
           
 

6. Rama

Technika: zadania twórcze, temat: rama

Przy pomocy prostokątnej ramy jak do zdjęcia dzieci mają za zadanie odnaleźć dwójkach wybrane zagadnienia: takiej jak np. okrąg, rytm, proste/krzywe, intensywny kolor itd. patrząca rzeczywistość tak jak patrzy się przez wizjer aparatu szukając odpowiedniej kompozycji, zamykają ją w ramę. Szkicują tę kompozycję. Dzieci dostają wycięte z kartonu ramy. Losują karteczki z tytułami prac. Ich zadaniem jest stworzenie dużej instalacji z papieru wkomponowanej w ramę odpowiadającej na wylosowany tytuł. 

7. Latanie

Technika: obiekty przestrzenne z kartoników , temat: latanie

Przeczytanie różnych fragmentów baśni i bajek o niebie, lataniu, ptakach, chmurach i tym wszystkim co kojarzy się z lataniem. W pomieszczeniu będą zawieszone u sufitu gałęzie. Dzieci tworzą z kartonu, kolorowych kartoników, z pudełek latające ptaki i stwory  oraz chmur z folii. 

 
 
          
 

8. Kwadratowy świat

Technika: collage, temat: martwa natura (dwa warsztaty)

 Poznajemy kubizm, prezentacja prac kubistów. Zadanie: na kartkach papieru znajdują się pojedyncze słowa opisujące przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu. Dzieci biorą je kolejno , odnajdują te miejsca i rysują pojedyncze fragmenty tego przedmiotu, stając w innym miejscu niż poprzednik, robią tak z każdym przedmiotem. Zadanie: Rysowanie ołówkiem szybkiego portretu osoby siedzącej naprzeciwko wzorując się na kubistycznym portrecie Gertrudy Stein. Dzieci wykonaj kolaż dużego formatu na podstawie ułożonych martwych natur, mając do wyboru wszystkie dostępne, różnorodne materiały. 

9. Słowo malowane

Technika: malowanie na szkle, temat: ilustracja baśni

 Po wysłuchaniu wybranej baśni dzieci wykonują do niej ilustracje malując na szkle. 

            
 
 

10. Wosk

Technika: obrazek ułożony z wosku, temat krajobraz.

Zapoznanie z tematem krajobrazu od strony historii sztuki. Prezentacja reprodukcji, różnych środków stylistycznych, stylów w jakim powstał obraz itd. Zabawa: dzieci chodzą ze stacji do stacji wcześniej przygotowanych we wprowadzeniu i wycinają po każdym elemencie z reprodukcji i komponują swoje własne krajobrazy. Projektują na kartkach własne krajobrazy i układają je na białej kalce technicznej z obierków z kredek świecowych. Pod wpływem temperatury żelazka kredki rozpuszczają się i powstają impresyjne obrazy.  

11. Sjald

Technika: Instalacja-kompozycja na slajdach, temat: tematy indywidualne

Dzieci wypisują na kartkach „ co jest dla mnie ważne”, „ co lubię” itd. Mając do wyboru różne ziarenka, skrawki materiału, rośliny, drobne płaskie przedmioty, tworzą kompozycje ilustrujące napisane słowa. Dzieci mogą sprawdzać co jakiś czas, jak wygląda sjald po wyświetleniu. Na sam koniec przy muzyce, przy zgaszonym świetle wyświetlana jest prezentacja slajdów.  


 
 
 
                
 

12. Świetlne migotanie

Technika: mozaika ze szkła, temat: abstrakcjonizm geometryczny

 Co to jest mozaika, różne rodzaje mozaiek, historyczne realizacje.  Zapoznanie z abstrakcjonizmem geometrycznym.  Dzieci wykonują mozaikę, kafelki układając na szklanych przedmiotach – prostokątnych wazonikach według wcześniej zaprojektowanych wzorów geometrycznych. Praca wymaga kontynuacji na kolejnych zajęciach. 

13. Fotogram

Technika: fotogram, temat: dowolny

Prezentacja fotogramów, wprowadzenie do starych technik fotograficznych. Wykonie fotogramów  (naświetlenie przedmiotów ułożonych na papierze fotograficznym) możliwe do zrealizowania w ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu.  

           


14. Plama 

Technika: malarstwo temperowe, temat: martwa natura

 Zapoznanie dzieci z materiałem wizualnym. Opowieść poprzez epoki, jak  była pokazywana martwa natura. Przygotowane będą stacje, ustawione chronologicznie, dzieci swoimi słowami opisują środki stylistyczne, atmosferę, sposób ukazania martwej natury itd… Na dużych kartonach, na sztalugach dzieci malują temperami martwą naturę  przechodząc przez cały proces malowania, od szkicu i wybrania najlepszej kompozycji, poprzez szkic malarski, pierwsze warstwy i efekt końcowy.

15. Sztuka ziemi

Technika: sztuka ziemi, temat: dowolny

Cele jest zapoznanie dzieci z przykładami sztuki „ environment” – „sztuki ziemi”. Wykonanie własnych realizacji na wybrane tematy zawarte w wylosowanych słowach. W warunkach uniemożliwiających wyjście na zewnątrz można zrobić to w pomieszczeniu  mniejszej skali i adaptując do tego przestrzeń we wnętrzu. Dzieci wykorzystują brystole, sznurki, gazety, karton i dary natury.

 
  


 
 

 

 


Baśnioczytanie/Baśniotworzenie

wiek uczestników: 1- 3 klasa, grupa do 10 osób, czas: 1,5 h.

Warsztaty składające się z trzech części: czytanie baśni, krótka pogadanka i działanie twórcze w nawiązaniu do zagadnienia zawartego w baśni. Warsztaty będą obejmowały najpiękniejsze klasyczne baśnie takie jak np. baśnie francuza Charlesa Perault’ego, baśnie braci Grimm oraz np. mało znane baśnie ze zbioru dokonanego przez Antoniego Glińskiego. Bardzo ważnym elementem staje się zapoznanie dzieci z baśniami z całego świata. Baśnie tureckie, rosyjskie czy japońskie są dobrym krokiem ku twórczej rozmowie o innej kulturze. Baśnie dotyczą zagadnień znanych nam z życia społecznego (Inny, tolerancja, przyjaźń, podstawowe zasady  etyczne etc.), zawierają elementy edukacji  międzykulturowej. 

Druga część warsztatów, czyli krótka pogadanka skłania dzieci do werbalnego wyrażenia swoich wrażeń po przeczytanej albo opowiedzianej przez prowadzącego lekturze. Skłania do dialogu, wyjaśnia, odpowiada na pytania.

Trzecia część ma nawiązywać do opowieści i poruszonego w niej tematu i zagadnienia. Swobodne działanie twórcze wynika z literatury z którą dzieci zostają zapoznane. Poprzez pokazanie dziecku  różnych technik twórczego wyrazu, można kształtować kreatywne myślenie. Działanie możne wykorzystać przedmioty będące na co dzień mało znane w twórczej zabawie, takie jak szary papier pakowy, folia streech albo papierowa taśma malarska. Będą też takie dzieciom już znane jak farba, karton czy kolorowy papier. Warsztaty nie są nastawione na wytwarzanie efektu końcowego – takiego jak praca plastyczna, a na sam proces twórczy, w którym znajdują się uczestnicy. Warsztaty mają przede wszystkim skłaniać do myślenia, refleksji, rozwiązywania abstrakcyjnych problemów, indywidualnego wyrażenia siebie jak również współpracy.



 

 
 
 

Powidoki – warsztaty wizualne

wiek dziecka: 4-6 klasa, grupa do 8 osób, czas: 2h

Warsztaty zamykają się dwóch pojęciach: kultury wizualnej i wizualności, obejmując zagadnienia z dyscypliny zagadnień wizualnych, funkcjonujące na styku  studiów kulturowych, historii sztuki, antropologii i socjologii. Są one refleksją nad społeczno - kulturowymi  przejawami i konsekwencjami wizualności, która można sprowadzić do praktyk wzrokowych takich jak: (patrzenie, gapienie się, spoglądanie, pokazywanie lub patrzenie na obrazy, zdjęcia, filmy przedstawiające rzeczywistość i zapośredniczające ją) oraz technik (i technologii) przetwarzania obrazu, z którymi mamy do czynienia nie tylko w przypadku sztuki, ale wobec wszelkich obrazów obecnych w życiu codziennym (np. drukowane książki, zapisane zeszyty, malowane obrazy, reprodukcje drukowane – kolorowe i czarno-białe, ekrany monitorów komputerowych i telewizyjnych, drukowane i tłoczone szyldy, skanowane książki w elektronicznych czytnikach i książki niewydrukowane). Zaproponowane warsztaty są próbą wcielenia zagadnień edukacji wizualnej  w twórcze działania skierowane do dzieci. Brzmi za poważnie? Będziemy tworzyć, wymyślać, sklejać, wycinać, konstruować, malować, robić zdjęcia z aparatem i bez, słuchać, rozmawiać, myśleć, dowiadywać się, współpracować i bawić się! 



Przykładowe zagadnienia:

 

 

POWIDOKI. Widzenie to nie tylko bierne odbieranie bodźców, to obraz przetwarzany w naszych myślach, to świadomość widzialna. Spojrzymy prosto w słońce. Poznajmy obrazy solarne Władysława Strzemińskiego, zapoznając się z jego teorią widzenia. Doznajmy powidoku i odtwórzmy nadchodzące na soczewkę, obrazy solarne, spróbujmy przedstawić je na płótnie. Wsłuchajmy się w opowieść o podróży promieni słonecznych na Ziemię wydawnictwa Dwie siostry.

JASKINIA. To początek tworzenia obrazów i myślenia o tworzeniu obrazów, to system znaków, ukrytych symboli, tworzenia wizerunków, reprezentacja praktyk codziennych, to porządek świata i źródło człowieczeństwa. Spróbujemy stworzyć współczesny system znaków, obrazów i symboli. To będzie jaskinia XXI wieku.
            

 
ŚWIATŁEM MALOWANE. Światło – czyli to, dzięki czemu widzimy, poznamy czym jest, kiedy jest, jaką ma barwę i kiedy zanika, poznamy rolę jaką odgrywa w historii obrazów. Bawiąc się materią nieuchwytnego światła, będziemy nim swobodnie malować w ciemnościach. Na zarejestrowanych  fotografiach powstaną linie świetlne.

ZABAWY OPTYCZNE. Optyka stwarza wiele możliwości zabawy ruchomym obrazem.  Na początku XIX wieku, belgijski fizyk Joseph Plateau wynalazł fenakistiskop, czyli optyczną zabawkę, która była pierwszym na świecie urządzeniem dającym iluzję ruchomych obrazków. Poznamy oraz sami zbudujemy  taumatrop, fenakistop, flipbook oraz zootrop.
         
  
CAMERA OBSCURA. Arystoteles podczas częściowego zaćmienia Słońca, zaobserwował obraz tworzony na ziemi przez promienie przechodzące między liśćmi drzewa, Euklides w swojej Optyce opisywał prostoliniowe rozchodzenie się światła i możliwość powstawania obrazu po przejściu promieni słonecznych przez niewielki otwór, Leonardo da Vinci posługiwał się nią pomocne przy określaniu perspektywy. Jak zbudowana jest i jak działa dowiemy się w praktyce, budując własną „ciemną komnatę”, czyli pierwszy w historii prototyp aparatu fotograficznego.

NIEWIDZIALNE. Czego nie widać? Co istnieje w naszej świadomości o czym wiemy jak wygląda, a nigdy tego nie widzieliśmy? Reprezentacje niewidzialnego,  które znamy z wyobraźni albo z reprodukcji, a  może z literatury, przedstawimy budując trójwymiarowe instalacje.

 
 
 
Inne zagadnienia to min.  INNE WIDZENIE, ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ, RUCH W OKU, REPREZENTACJA, OBRAZY KTÓRE NAS OSZUKUJĄ.