Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole

   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Metoda Ruchu Rozwijającego
 
 
 
 
 

 
 
 

Metoda Ruchu Rozwijającego 

wg Weroniki Sherborne  

Polecana do wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka i korekcji jego zaburzeń poprzez wielozmysłową stymulację psychomotoryczną i społeczną, opartą o ruch.

Dzięki ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów.  Zaletą metody jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb  społecznych i poznawczych. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, lęk, obawa. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ułatwia dzieciom zaspokojenie własnej potrzeby ruchu, uczy dostrzegać potrzeby innych i je respektować, pomaga w rozwijaniu właściwych zachowań.


Czas trwania: 45 min.

Zajęcia prowadzone w formie grupowej.