Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole

   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Najczęściej zadawane pytania
 
 
 
 
 

 
 

 

Najczęściej zadawane pytania


                                                                                                                                                                                           

 Czy przedszkole jest bezpieczne pod względem pożarowym?

Przedszkole spełnia wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach budowlanych i pożarowych. Na drodze ewakuacyjnej umieszczono oświetlenie awaryjne a na korytarzach zamontowano trzy hydranty.

 

 Co jeszcze zrobiono w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci?

Wszystkie gniazdka elektryczne posiadają zabezpieczenia, aby uniemożliwić pomysłowym dzieciom wkładanie do nich jakichkolwiek małych elementów. Klamki w oknach są na tyle wysoko umieszczone, aby żadne dziecko nie miało do nich dostępu (nawet po wejściu na krzesło).

 

 Czy są spełnione normy co do wymaganej powierzchni przypadającej na jedno dziecko?

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty na jedno dziecko przypada 2,5 m²  sali zajęć. Norma Unii Europejskiej mówi o powierzchni 1,5 m² na jedno dziecko. Nasze przedszkole oferuje ok. 100 m² samych sal zajęć.

 

 Czy spełnione są normy sanitarne?

Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe, czyli bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umywalki zamontowano na odpowiednim, dostosowanym do wzrostu malucha poziomie umożliwiającym wygodne, samodzielne umycie rączek. Wysokość misek ustępowych dopasowano również do wzrostu dzieci. W łazienkach zastosowano miski ustępowe i umywalki polskich firm.

 

 Czy spełnione są wymagania Sanepidu?

Przedszkole zostało zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań Sanepidu. Zastosowano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach. Oddzielono szatnie od sal zajęć. Kuchnia podzielona jest na strefę czystą z okienkiem podawczym i strefę brudną. Każdy produkt spożywczy ma udokumentowane pochodzenie. Obiady dostarczane są przez regularnie kontrolowaną, przez właściwe instytucje, firmę cateringową. Wszystkie naczynia i sztućce są myte i wyparzane w profesjonalnej zmywarce. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie.

 

 Czy nauczycielki mają odpowiednie kwalifikacje?

Wszystkie nauczycielki posiadają odpowiednie wykształcenie oraz ukończony kurs pierwszej pomocy. Legitymują się również zaświadczeniami o niekaralności.

 

 Czy meble, sprzęty i zabawki posiadają niezbędne atesty?

Przedszkole wyposażone zostało w meble posiadające aktualne certyfikaty zgodności z Polską Normą, spełniające wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie sprzęty dostosowane zostały do potrzeb przedszkolaków z uwzględnieniem wymogów ergonomii.

Zabawki zakupione zostały w Polsce i posiadają atesty. Wybraliśmy zabawki bardzo dobrej jakości, sprawdzonych i poleconych producentów.

 

 Czy wykładziny na podłogach są antyalergiczne?

Tak, podłogi w przedszkolu NOVUM pokryte są nowoczesną wykładziną stosowaną m.in. w szpitalach, odporną na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów) o wysokiej klasie antypoślizgowości. Dywany mają niezbedne atesty i certyfikaty.

 

 Nasze dziecko nie ma jeszcze ukończonych 3 lat. Czy może zostać przyjęte do przedszkola?

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty do przedszkola mogą uczęszczać dzieci mające ukończone 2,5 roku. Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 2,5 roku kwalifikują się do żłobka.

 
 Czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku przedszkolnego, czy tylko we wrześniu?

Prowadzimy rekrutację przez cały rok. Można zapisać dziecko w dowolnym miesiącu, o ile będzie miejsce w danej grupie.

 

  Czy przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków?

 Tak, przyszłe przedszkolaki oraz ich rodzice mogą zapoznać się z przedszkolem, jego atmosferą oraz nauczycielkami.

 

 Czy przedszkole jest przygotowane na sytuację, gdy pojawi się ktoś obcy?
Przedszkole jest obiektem ogrodzonym i zamkniętym. Jest chronione przez wyspecjalizowaną firmę, która zapewnia nam bezpieczeństwo przez 24godz.