Home      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Zapisy do szkoły
 


 

ZapisyKarta zgłoszenia UCZNIA: (pliki do pobrania) Rekrutacja do klas "zero".

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5,6 lat.

Rekrutacja dzieci do klasy "zero" odbywa się na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły.
Rekrutacja do klasy I.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6,7 lat.

Rekrutacja uczniów do klasy I odbywa się na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły oraz po okazaniu zaświadczenia o odbyciu co najmniej rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku dzieci, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego, prosimy o dostarczenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 

Rekrutacja do klasy II, III.

Czekamy na zainteresowanych uczniów, którzy ukończyli klasę I.

Do klasy II Uczniowie przyjmowani są na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły oraz posiadanego świadectwa promocji do klasy II. 

Zapisy

Zgłoszenia uczniów przyjmujemy w formie telefonicznej lub mail-owej.
Zapisanie Ucznia do szkoły następuje po zawarciu z Rodzicami dziecka umowy cywilno-prawnej. Przy zapisach do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.


 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl