Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Dokumenty Szkoły
 
 
 
 
 

 
 

Dokumenty Szkoły


 


Statut


STATUT_Szkoła.pdf
 

 
 


Opinia MKO

MKO_pozytywna_opinia.pdf
 


Wpis do ewidencji

Wpis_do_ewidencji_.pdf
  

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl