Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE      Misja Przedszkola
 
 
 
 
 

 
 

Misja Przedszkola
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się  w przedszkolu”

                                                                                                                                 Robert Fulgham


Szanowni Państwo!

Czas dzieciństwa jest już prawdziwym życiem, a nie tylko wstępem do niego. Wierzymy w to mocno, dlatego 1 września 2015 roku otworzyliśmy przedszkole, będące kolejnym etapem w działalności Ośrodka Edukacyjnego NOVUM. Pragniemy wykorzystać ten szczególny moment we wzrastaniu Państwa dzieci, kiedy ich umysły są niezwykle chłonne i ciekawe świata, aby poprzez pracę naszych pedagogów i specjalistów wesprzeć ich prawidłowy, kompletny, a także bezpieczny i radosny rozwój.

Mały człowiek staje się dużym człowiekiem, który umie kochać, okazywać życzliwość i zaufanie innym, jeśli sam doświadczał w dzieciństwie takich postaw. My o tym wiemy i dlatego dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, tak by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz by wiedziały, jak ważne są dla innych. To najlepszy „bagaż” jaki możecie dać Państwo jako dorośli swoim dzieciom, a my chcemy mieć duży udział w zapełnianiu go tym co najlepsze. Dlatego będziemy podejmować różnorodne działania, aby nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości. Przygotowujemy każde dziecko do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty. Chcemy wychować naszych podopiecznych na ludzi z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnych do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwartych na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowych szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na każdy temat związany z profilem i organizacją pracy naszego przedszkola.

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół Novum.


 

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole NOVUM, to

Innowacyjne metody nauczania
Nowoczesne technologie w codziennej edukacji

 


Cele edukacji:


Podmiotowe, indywidualne traktowanie dziecka

Zapewnienie atmosfery życzliwości, przyjaźni i otwartości na potrzeby dziecka

Odkrywanie i rozwój wszelkich talentów

Rozwijanie wiary we własne możliwości

Rozwijanie przekonania o nieograniczonych możliwościach wyobraźni

Zachęcanie do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań

Rozwijanie kompetencji społecznych

Rozwijanie kompetencji interkulturowej


Wyzwolenie przekonania, że człowiek myślący może wszystko

Pomoc w szukaniu własnej drogi rozwoju.

Zapewnienie bezpiecznych  i zdrowych warunków pobytu dziecka w przedszkolu
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl