Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Misja Szkoły
 
 
 
 
 

 
 

Misja Szkoły"Umysł jest jak spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty"

                                                                         Frank Zappa

Szanowni Państwo!

1 września 2015 roku rozpoczęła działalność szkoła, w której pragniemy udowodnić, że każde dziecko jest niepowtarzalne i posiada w sobie ogromny potencjał, wrażliwość oraz ciekawość świata.

W placówkach NOVUM chcemy urzeczywistnić nową wartość edukacji, nauczając naszych uczniów z wykorzystaniem najbardziej skutecznych programów i metod.

Punkt wyjścia stanowią dla nas założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, wg. której istnieje wiele odrębnych inteligencji, zaś każdy człowiek posiada swój własny profil zdolności. Poznanie tego profilu pozwala określić mocne i słabe strony dziecka, czyli ustalić w jaki sposób jest ono zdolne, potem zaś rozwijać jego zdolności specjalne, wspierać natomiast inteligencje słabiej rozwinięte i niwelować deficyty rozwojowe.

Wierzymy głęboko, że czas dzieciństwa jest niezwykle ważny dla prawidłowego, kompletnego rozwoju umysłu i ciała oraz, że nie wolno nam dorosłym zaniedbać tego szczególnego okresu w życiu naszych pociech.

Jesteśmy przekonani, że w szkole NOVUM poprzez jej kameralność, atmosferę serdeczności i życzliwości, bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną, doświadczoną, twórczą, oddaną dzieciom kadrę nauczycielską zapewniająca wysoki poziom nauczania oraz bardzo indywidualne podejście do uczniów, pozwalamy im rozwijać się wszechstronnie i czerpać z tego prawdziwą radość i poczucie własnej, wyjątkowej wartości.

Zapraszamy do kontaktu z nami,

Zespół NOVUM
Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM, to:

Innowacyjne formy nauczania 
Nowoczesne technologie w codziennej edukacji

 

Cele edukacji:

Podmiotowe, indywidualne traktowanie dziecka

Zapewnienie atmosfery życzliwości, przyjaźni i otwartości na potrzeby dziecka

Odkrywanie i rozwój wszelkich talentów

Rozwijanie wiary we własne możliwości

Rozwijanie przekonania o nieograniczonych możliwościach wyobraźni

Zachęcanie do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań

Rozwijanie kompetencji społecznych

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

Wyzwolenie przekonania, że człowiek myślący może wszystko

Pomoc w szukaniu własnej drogi rozwoju

Osiąganie dobrych wyników dzięki realizacji punktów 1-10

Zapewnienie bezpiecznych  i zdrowych warunków pobytu dziecka w przedszkolui szkole

 

 
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl