Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Najczęściej zadawane pytania
 
 
 
 
 

 
 

 

Najczęściej zadawane pytania


                                                                                                                                                                                                        

 Czy szkoła jest bezpieczna pod względem pożarowym?

Szkoła spełnia wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach budowlanych i pożarowych. Na drodze ewakuacyjnej umieszczono oświetlenie awaryjne a na korytarzach zamontowano trzy hydranty.

 

 Co jeszcze zrobiono w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci?

Wszystkie gniazdka elektryczne posiadają zabezpieczenia, aby uniemożliwić pomysłowym dzieciom wkładanie do nich jakichkolwiek małych elementów. Klamki w oknach są na tyle wysoko umieszczone, aby żadne dziecko nie miało do nich dostępu.

 

 Czy są spełnione normy co do wymaganej powierzchni przypadającej na jedno dziecko?

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty na jedno dziecko przypada 2,0 m²  sali zajęć. Norma Unii Europejskiej mówi o powierzchni 1,5 m² na jedno dziecko. 

 

 Czy spełnione są normy sanitarne?

Szkoła zapewnia dzieciom właściwe, czyli bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umywalki zamontowano na odpowiednim, dostosowanym do wzrostu ucznia poziomie umożliwiającym wygodne, samodzielne umycie rąk. Wysokość misek ustępowych dopasowano również do wzrostu dzieci. W łazienkach zastosowano miski ustępowe i umywalki polskich firm.

 

 Czy spełnione są wymagania Sanepidu?

Szkoła została zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań Sanepidu. Zastosowano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach. Oddzielono szatnie od sal zajęć. Kuchnia podzielona jest na strefę czystą z okienkiem podawczym i strefę brudną. Każdy produkt spożywczy ma udokumentowane pochodzenie. Obiady dostarczane są przez regularnie kontrolowaną, przez właściwe instytucje, firmę cateringową. Wszystkie naczynia i sztućce są myte i wyparzane w profesjonalnej zmywarce. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie.

 

 Czy nauczycielki mają odpowiednie kwalifikacje?

Wszystkie nauczycielki posiadają odpowiednie wykształcenie oraz ukończony kurs pierwszej pomocy. Legitymują się również zaświadczeniami o niekaralności.

 

 Czy meble, sprzęty i wyposażenie sal posiadają niezbędne atesty?

Szkoła wyposażona została w meble posiadające aktualne certyfikaty zgodności z Polską Normą, spełniające wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie sprzęty dostosowane zostały do potrzeb uczniów z uwzględnieniem wymogów ergonomii.

Wyposażenie sal zakupione zostało w Polsce i posiada atesty. Wybraliśmy elementy wyposażenia bardzo dobrej jakości, sprawdzonych i poleconych producentów.

 

 Czy wykładziny na podłogach są antyalergiczne?

Tak, podłogi w szkole NOVUM pokryte są nowoczesną wykładziną stosowaną m.in. w szpitalach, odporną na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów) o wysokiej klasie antypoślizgowości. Dywany mają niezbedne atesty i certyfikaty.

 
 Czy można zapisać dziecko do szkoły w trakcie roku szkolnego, czy tylko we wrześniu?

Prowadzimy rekrutację przez cały rok. Można zapisać dziecko w dowolnym miesiącu, o ile będzie miejsce w danej klasie.

 

  Czy szkoła organizuje dni otwarte dla przyszłych uczniów?

 Tak, przyszłi uczniowie oraz ich rodzice mogą zapoznać się ze szkołą, jej atmosferą oraz nauczycielkami.

 

 Czy szkoła jest przygotowana na sytuację, gdy pojawi się ktoś obcy?

Szkoła jest obiektem ogrodzonym i zamkniętym. Jest chroniona przez wyspecjalizowaną firmę, która zapewnia nam bezpieczeństwo przez 24godz.


 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl