Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Świetlica      Nasza Świetlica
 
 
 
 
 

 
 
 

ŚwietlicaWprowadzenie:

 

Nasza świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni – ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować.  

Nasza Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób, analiz i badań. W świetlicy, w miłym i bezpiecznym otoczeniu, zapewniamy opiekę uczniom po zajęciach lekcyjnych. Głównym założeniem prowadzonych zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniowi czasu na odpoczynek po wysiłku umysłowym oraz zorganizowanie czasu na kontakty z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań. W trakcie organizowanych zajęć pragniemy dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych.  Proponowany przez nas charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Zajęcia świetlicowe ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania. Aby pomagać rodzicom w wychowywaniu dzieci, nasza świetlica zapewnia  wszechstronną opiekę wychowawczą.


 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl