Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Oferta szkoły
 
 
 
 
 

 
 

Oferta Szkoły

 KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE:

 • realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej; 
 • rozszerzony program nauczania z języka angielskiego(7 h tygodniowo), zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi uczniów, z dużym naciskiem na konwersację; 
 • od klasy III obowiązkowy drugi język obcy - hiszpański lub francuski,
 • cotygodniowe zajęcia na basenie połączone z nauką pływania w klasach I-III,
 • warsztaty prowadzone na terenie szkoły, w ramach rozszerzania zakresu wiedzy i umiejętności zawartego w programie obowiązkowym nauczania, przekazywane w atrakcyjny i angażujący uczniów sposób,
 • comiesięczne wycieczki do teatrów i muzeów,  na ciekawe inscenizacje, lekcje muzealne i teatralne oraz warsztaty naukowe*,
 • wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycielska stosująca nowoczesne metody nauczania,
 • dbałość o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości, uzdolnień i talentów powierzonych dzieci,
 • atrakcyjny harmonogram roku szkolnego,
 • różnorodne zajęcia dodatkowe prowadzone przez doświadczonych trenerów, posiadających znakomitych kontakt z dziećmi (część dodatkowo płatna),
 • szeroka gama zajęć świetlicowych: zajęcia przyrodnicze, plastyczne, kulinarne uczące zasad zdrowego odżywiania, pomoc w odrabianiu lekcji,
 • opieka specjalistów: logopedy, pedagoga terapeuty,
 • „Szkolny System Wspierania Uzdolnień Uczniów”– poprzez opracowanie dla każdego dziecka indywidualnej ścieżki rozwoju, ustalenie mocnych i słabych stron oraz kierunków działań edukacyjnych i wychowawczych,
 • skuteczny program wychowawczy i profilaktyczny przygotowujący naszych uczniów do życia we współczesnym świecie tak, by radząc sobie z jego wyzwaniami nie zatracili wartości , które są uniwersalne: umiłowania prawdy i dobra oraz głębokiego szacunku dla drugiego człowieka,
 • atmosfera zapewniająca naszym uczniom poczucie wsparcia i życzliwości oraz bezpieczeństwa, poprzez wyraźnie postawione granice zachowań i serdeczne, ale konsekwentne  przestrzeganie przyjętych zasad postępowania,
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz uroczystościach szkolnych,
 • „Szkoła Odpowiedzialnego Rodzica” – wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków, wspierające umiejętności wychowawcze rodziców i poszerzające ich wiedzę o rozwoju dziecka,


ORGANIZACJA:

 • opieka szkoły w godz. 7.00 -18.00 (z możliwością przedłużenia w doraźnych sytuacjach),
 • dowóz dzieci ze szkoły do domu (na wniosek rodziców, w uzasadnionych sytuacjach)*,
 • mała liczebność grup (do 16 uczniów),
 • zapewnienie opieki uczniom podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych i w drugiej połowie sierpnia,
 • nowe, ładnie wyposażone sale lekcyjne o dużej powierzchni zapewniające miejsce na naukę i zabawę w wyznaczonych kącikach do rekreacji,
 • w salach lekcyjnych szafeczki dla każdego dziecka, w których może przechowywać podręczniki i rzeczy osobiste,
 • stały monitoring obiektu, brak niekontrolowanego dostępu dla osób postronnych,
 • możliwość korzystania z obiadów 2-daniowych (catering)* w klasach I-VIII oraz śniadań i podwieczorków w klasach I-III, 
 • sala do gimnastyki korekcyjnej,
 • świetlica wyposażona w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne i sprzęt do zabaw ruchowych - kolorowy plac zabaw,
 • mleko, warzywa, owoce i sok w ramach realizowanych projektów "Owoce w szkole", "Szklanka mleka".
*oferta dodatkowo płatna
 


 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl