Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Rok 2015      Pasowanie na Ucznia i Przedszkolaka
 
 
 
 
 

 
 

Galeria zdjęć


OFICJALNE OTWARCIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

PASOWANIE NA UCZNIA I PRZEDSZKOLAKA


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl