Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      GALERIA ZDJĘĆ      Sale i pomieszczenia
 
 
 
 
 

 
 

Galeria zdjęć


BUDYNEK


 

 

WEJŚCIE DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

 

KLATKA SCHODOWA


 

 

SEKRETARIAT


 

GABINET DYREKTORA


 


SZKOŁA

 KORYTARZ


 

SALE LEKCYJNE


 

 

 

ŚWIETLICA


 

SZATNIA


 

STOŁÓWKA


 

  

PRZEDSZKOLE

KORYTARZ


SALA MALUSZKÓW


 

 

SALA "ZERÓWKA"


 

 

SZATNIA 


 

 
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl