Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Świetlica      Tematy programu Świetlicy
 
 
 
 
 

 
 
 

Tematy programu Świetlicy
TREŚCI KSZTAŁCENIA 

w podziale na miesiące


WRZESIEŃ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT DO SZKOŁY:

 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 • Powitanie w świetlicy dzieci z klasy pierwszej.
 • Rozmowy z dziećmi na temat minionych wakacji.
 • Zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi.
 • Ilustrowanie miejsc wypoczynku poprzez rysowanie i malowanie.
 • Stworzenie mini galerii „Mali Artyści”.
 • Założenie kroniki świetlicy.
 • Uczeń zna regulamin świetlicy.
 • Uczeń potrafi zareklamować atrakcje turystyczne miejscowości, w których przyjemnie spędził wakacje.
 • Uczeń wie, że kronika jest dokumentem przedstawiającym historię. 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU:

 • Zapoznanie dzieci z ogólnymi przepisami ruchu drogowego.
 • Pogadanka - „Bezpieczna droga do i ze szkoły”.
 • Zapoznanie ze znakami drogowymi w pobliżu szkoły.
 • Rysowanie na temat: „Moja droga do szkoły”.
 • Uczeń zna problematykę bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Potrafi posługiwać się różnymi technikami plastycznymi.

SPRZĄTANIE ŚWIATA:

 • Wprowadzenie terminu „ekologia” - wyjaśnienie stosowne do wieku i zasobu pojęciowego dzieci.
 • Dlaczego „sprzątamy świat” – rozmowy z dziećmi.
 • Niszcząca działalność człowieka – dlaczego człowiek niszczy swoje środowisko, jak temu zapobiec.
 • Uczeń zna pojęcie „ekologia”, wie na czym polega szacunek dla przyrody.
 • Uczeń wie, w jaki sposób żyć w zgodzie z przyrodą.

 
NADESZŁA JESIEŃ:

 • Zmiany zachodzące w przyrodzie: barwy jesieni, owoce, warzywa.
 • Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew po kształcie liści, owoców.
 • Głośne czytanie wierszy i opowiadań o tematyce jesiennej.
 • Konkurs plastyczny: „Bukiet Pani Jesieni”.
 • Uczeń zna pory roku.
 • Rozróżnia gatunki drzew.
 • Recytuje wiersze o jesieni.

EDUKACJA MULTIMEDIALNA


 
PAŹDZIERNIK:

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ:

 • Pogadanka na temat pracy nauczyciela.
 • Składanie życzeń.
 • Wykonanie laurek dla nauczycieli.
 • Uczeń szanuje pracę nauczycieli.

MOJE HOBBY:

 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 • Wypowiadanie się dzieci na temat własnego hobby.
 • Słuchanie bajek czytanych przez wychowawcę.
 • Uczeń poprawnie wypowiada się na dany temat.

PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA:

 • Zwrócenie uwagi na higienę życia psychicznego i fizycznego dziecka.
 • Zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się.
 • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 • Czytanie wierszy o warzywach.
 • Rysowanie i malowanie owoców i warzyw.
 • Uczeń ma świadomość, że warunki spożywania posiłku mogą wpływać n jego zdrowie.
 • Uczeń potrafi dobrać strój, adekwatnie do pogody.

ŚWIETLICA NASZYM DRUGIM DOMEM:

 • Przypomnienie dzieciom treści regulaminu świetlicy.
 • Co chciałbyś zmienić w naszej świetlicy.
 • Zwrócenie uwagi na kulturę życia codziennego.
 • Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.
 • Głośne czytanie fragmentów z ulubionych książek i prasy.
 • Zorganizowanie kółka teatralnego.
 • Uczeń zna treść regulaminu świetlicy.
 • Uczeń utrzymuje porządek w szafach z zabawkami i pomocami dydaktycznymi.
EDUKACJA MULTIMEDIALNA


LISTOPAD:


DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. TRADYCJE, SYMBOLIKA:

 • Tradycje obchodzenia Święta Zmarłych w naszym kraju.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do miejsc pamięci.
 • Wykonanie plakatu „Znicz”.
 • Uczeń pamięta o mogiłach bliskich i miejscach pamięci narodowej.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI:

 • Zapoznanie uczniów z legendami o początkach Państwa Polskiego.
 • Przypomnienie nazw symboli narodowych.
 • Czytanie artykułów z prasy – jak Polska odzyskała niepodległość w 1918r.
 • Uczeń zna legendy o początkach Państwa Polskiego.
 • Uczeń potrafi rozpoznawać symbole narodowe.

PRZYRODA WOKÓŁ NAS.  ZWIERZĘTA I ROŚLINY HODOWANE W DOMU:

 • Rozmowy z dziećmi o ulubionych zwierzętach, które można hodować w domu.
 • Pielęgnowanie roślin doniczkowych.
 • Gry i zabawy stolikowe.
 • Przypomnienie zasad różnych gier planszowych.
 • Czytanie książek o zwierzętach.
 • Uczeń wie , jak pielęgnować rośliny doniczkowe.
 • Uczeń zna zasady gier planszowych.

TRADYCJE, OBRZĘDY I ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE:

 • Historia obrzędów andrzejkowych.
 • Bawimy się kulturalnie przy muzyce.
 • Czytanie opowiadań o wróżbach andrzejkowych.
 • Uczeń potrafi wykorzystać swoje talenty w organizacji „Dnia Wróżb i Magii”.
 • Uczeń bawi się kulturalnie. 
EDUKACJA MULTIMEDIALNA


GRUDZIEŃ:


 IDZIE ŚWIĘTY MIKOŁAJ:

 • Zwyczaje obchodów dnia św. Mikołaja w różnych krajach.
 • Wykonanie portretów św. Mikołaja.
 • Czytanie wierszy o Mikołaju.
 • Uczeń zna zwyczaje mikołajkowe w różnych krajach.

OCZEKUJEMY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA:

 • Tradycje związane z Bożym Narodzeniem – wypowiedzi dzieci.
 • Ubieranie choinki, dekoracja świetlicy.
 • Kształtowanie umiejętności przygotowania i uczestniczenia w wieczerzy wigilijnej.
 • Słuchanie kolęd i pastorałek z kaset.
 • Przedstawienie jasełek.
 • Uczeń zna tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.
 • Uczeń zna właściwe wzorce zachowań podczas uroczystości rodzinnych.

ŻEGNAMY 2014 ROK I WITAMY 2015:

 • Moje najmilsze wspomnienia i przeżycia minionego roku – wypowiedzi ustne.
 • Przysłowia i baśnie związane z Nowym Rokiem.
 • Uczeń zna przysłowia o Nowym Roku.

EDUKACJA MULTIMEDIALNA STYCZEŃ:SPORTY I ZABAWY ZIMOWE:

 • Bezpieczeństwo a sporty zimowe – kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Ilustracja zabaw zimowych.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju warcabowego.
 • Uczeń wie jak prawidłowo zachować się podczas uprawiania sportów zimowych. – Uczeń prawidłowo zachowuje się w sytuacji rywalizacji.

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA:

 • Wypowiedzi dzieci o swoich babciach i dziadkach.
 • Redagowanie i pisanie życzeń.
 • Rozmawiamy o naszych uczuciach do babci i dziadka – zajęcia integracyjne.
 • Rysujemy portret babci i dziadka.
 • Wyszukiwanie wierszy i opowiadań związanych z tematem.
 • Uczeń wie, w jaki sposób można okazać drugiej osobie, że się ją kocha.

FERIE ZIMOWE:

 • Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe w różnych częściach kraju.
 • Sporty zimowe – stosowanie różnych technik.
 • Lepimy świetlicowego bałwana na boisku szkolnym.
 • Uczeń wie jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
EDUKACJA MULTIMEDIALNA


LUTY:
WSPOMNIENIA Z FERII:

 • Wspomnienia z ferii – swobodne wypowiedzi dzieci.
 • Najpiękniej spędzony dzień podczas ferii.
 • Poznanie zasad gry nowych gier świetlicowych.
 • Uczeń zna zasady gry.

WALENTYNKI:

 • Uczymy się wyrażać różne uczucia – zajęcia integracyjne.
 • Redagowanie życzeń walentynkowych.
 • Wykonanie ozdobnych kartek i drobnych upominków.

OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI:

 • Pogadanka na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą.
 • Wypowiedzi dzieci: jak pomagam ptakom i zwierzętom przetrwać zimę.
 • Wykonanie rysunku ptasiej stołówki.
 • Naśladowanie chodu różnych zwierząt i ptaków.
 • Przeglądanie encyklopedii zwierząt – wyszukiwanie wiadomości o własnym zwierzątku, czytanie.
 • Uczeń wie dlaczego i w jaki sposób może pomóc ptakom przetrwać zimę.

WOŁOMIN – MOJA MIEJSCOWOŚĆ:

 • Zabytki Wołomina.
 • Zakłady pracy.
 • Jakie zmiany zaszły ostatnio w mojej miejscowości.
 • Wykonanie albumu o Wołominie.
 • Konkurs plastyczny – „Wołomin – moja miejscowość” – technika prac dowolna. - Spacer ulicami.
 • Uczeń zna zabytki Wołomina i potrafi o nich opowiadać.
EDUKACJA  MULTIMEDIALNA


MARZEC: DZIEŃ DZIEWCZYNEK:

 • Zabawy integracyjne – mówimy o uczuciach do mam, babć, koleżanek, uczymy się słuchać innych.
 • Konkurs na najładniejszy portret koleżanki – zgadnij kto to?
 • Wiosenne zabawy na boisku szkolnym.
 • Uczeń wie jak, w kulturalny sposób poinformować drugą osobę o swoich uczuciach.

GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ:

 • Formy grzecznościowe wobec osób starszych i rówieśników.
 • Przypomnienie regulaminu świetlicy.
 • Układanie haseł o grzeczności.
 • Scenki tematyczne: zachowanie się przy stoliku, w autobusie, w kinie, na ulicy itp.
 • Oglądanie filmu tematycznie związanego z różnymi formami grzecznościowymi. - Uczeń zna regulamin świetlicy.
 • Zna formy grzecznościowe i potrafi się zachować w różnych okolicznościach. 

WIOSENNE PORZĄDKI:

 • Układanie i rozwiązywanie przysłów związanych z wiosną.
 • Porządkowanie i naprawa gier i książek świetlicowych.
 • Zbieranie śmieci wokół szkoły.
 • Czytanie baśni.
 • Uczeń wie, dlaczego należy dbać o czystość i porządek wokół siebie. 

WITAMY WIOSNĘ:

 • Obrzędy i zwyczaje związane z powitaniem wiosny – pogadanka.
 • Wykonanie gaiku.
 • Wycieczka – „Topienie Marzanny”.
 • Wykonanie gazetki pt. „Wiosna tuż tuż”.
 • Szukanie oznak wiosny.
 • Czytanie opowiadań o wiośnie.
 • Gry i zabawy na boisku szkolnym.
 • Uczeń zna obrzędy i zwyczaje związane z powitaniem wiosny. 
EDUKACJA MULTIMEDIALNA

 
KWIECIEŃ:
 
 

 

DBAJMY O ZDROWIE. DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA:

 • Poznajemy zasady zdrowego żywienia.
 • Jemy produkty mleczne i warzywa.
 • Spotkanie z pielęgniarką – złożenie życzeń.
 • Rozmowy profilaktyczne o paleniu, narkotykach, chorobach serca.
 • Malowanie akwarelą ulubionych owoców.
 • Inscenizacja wierszy Brzechwy.
 • Właściwa kultura podczas spożywania posiłków.
 • Uczeń zna profilaktykę chorób „brudnych rąk”.
 • Uczeń zna profilaktykę chorób jamy ustnej i zębów.
 • Uczeń potrafi zachować się przy stole.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT. OBRZĘDY RELIGIJNE I ŚWIECKIE ZWIĄZANE Z WIELKANOCĄ:

 • Obrzędy Wielkiego Tygodnia.
 • Wypowiedzi o przebiegu świąt we własnym domu.
 • Zwyczaje ludowe w naszym regionie.
 • Malowanie pisanek i zajączków.
 • Wykonanie kwiatów wiosennych i palm z kolorowej bibuły.
 • Zabawy na boisku.
 • Odczytywanie treści z kartek świątecznych.
 • Uczeń zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi.
EDUKACJA MULTIMEDIALNA


MAJ:
CZYTAMY KSIĄŻKI:

 • Wypowiedzi dzieci na temat ulubionej książki, poprawne wypowiadanie się.
 • Rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie.
 • Twórcy literatury dla dzieci.
 • Wizyta w bibliotece szkolnej i publicznej.
 • Ilustracja do wybranej książki.
 • Gry i zabawy ruchowe.
 • Konkurs pięknego czytania.
 • Uczeń wie jak należy zachować się w bibliotece.
 • Uczeń zna twórców literatury dla dzieci.
 • Uczeń potrafi posługiwać się różnymi środkami plastycznymi.

DZIEŃ MATKI:

 • Opowiadanie o swojej mamie.
 • Konkurs deklamacji wierszy o mamie.
 • Portret mamy – kredki.
 • Zabawa w teatr – moja mama pracuje.
 • Jakie pytania zadałbyś swojej mamie – notatnik reportera – wywiad.
 • Doskonalenie techniki pięknego czytania.
 • Uczeń wie w jaki sposób można okazać swoje uczucia.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO DNIA SPORTU:

 • Osiągnięcia sportowe naszej szkoły.
 • Rodzaje sportów.
 • Znaczenie sportu dla zdrowia.
 • Konkurs plastyczny
 • Mój ulubiony sport.
 • Wyszukiwanie wiadomości o najlepszych sportowcach w kraju
 • Uczeń ma możliwość odkrycia swoich predyspozycji sportowych.
EDUKACJA MULTIMEDIALNA 

CZERWIEC:


DZIEŃ SPORTU - ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA:

 • Udział w imprezach sportowych w naszej szkole w Dniu Sportu.
 • Mecz piłki nożnej, rzut do celu – konkurencje dostosowane do warunków i wieku dzieci.
 • Jak obchodzi się Dzień Dziecka w różnych krajach – rozmowy z dziećmi.
 • Wycinanie z gazet różnych sylwetek dzieci – wykonanie gazetki. - oglądanie filmów o zabawach dzieci w różnych krajach.
 • Uczeń wie jak zachować się podczas rywalizacji sportowej.
 • Uczeń wie jak obchodzony jest Dzień Dziecka w różnych krajach.

JEDZIEMY NA WAKACJE:

 • Przedstawienie przez wychowawcę różnych ciekawych krajobrazów naszego kraju.
 • Bezpieczeństwo podczas zabaw na wakacjach.
 • Czytanie opisu o miejscowościach i krajobrazach do których pojedziemy na wakacje.
 • Ilustracje do tematów: wycieczka rowerowa, wędrówka po górach, kąpiel w morzu, basenie, jeziorze.
 • Zabawy na boisku szkolnym.
 • Uczeń zna różne krajobrazy Polski.
 • Uczeń wie jak prawidłowo zachować się podczas uprawiania sportów letnich.

EDUKACJA MULTIMEDIALNA 
 

 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl