Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Wyprawka ucznia
 
 
 
 
 

 
 

 

Wyprawka ucznia


 
Plik do pobrania
 Plik do pobrania
Wyprawka-do-kl.-II-21-22.doc
 

Plik do pobrania

Informację przypomni wychowawca klasy  po rozpoczęciu roku szkolnego. 


 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl