Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Zajęcia dodatkowe
 
 
 
 
 

 
 
 

Propozycje zajęć dodatkowych 

dla uczniów

                 


Zawarte w opłacie czesnego (do wyboru dwa rodzaje proponowanych aktywności):

 • Kucharkowo
 • Kucharkowo prowadzone w języku angielskim
 • Robotyka
 • Bajkoterapia
 • Szachy
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty odkrywczo-badawcze
 • Warsztaty origami i decoupage


Dodatkowo płatne:

 • Matplaneta
 • Kucharkowo
 • Robotyka
 • Szachy
 • JUDO
 • Zajęcia taneczne
 • Nauka języków obcych poza realizowanym w szkole programem(j. angielski, j. hiszpański, j.francuski )
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia psychologiczne
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl