Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE      Zapisy do przedszkola
 
 
 
 
 

 
 

ZapisyRekrutacja do przedszkola.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

Rekrutacja dzieci do grupy przedszkolnej odbywa się na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły.


 

Zapisy

Zgłoszenia dzieci przyjmujemy w formie telefonicznej lub mail-owej.
Zapisanie dziecka do przedszkola następuje po zawarciu z Rodzicami dziecka umowy cywilno-prawnej. Przy zapisach do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl