Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Zapisy do szkoły
 
 
 
 
 

 
 

Zapisy
Rekrutacja do klas "zero".

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5,6 lat.

Rekrutacja dzieci do klasy "zero" odbywa się na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły.
Rekrutacja do klasy I.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6,7 lat.

Rekrutacja uczniów do klasy I odbywa się na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły oraz po okazaniu zaświadczenia o odbyciu co najmniej rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku dzieci, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego, prosimy o dostarczenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 

Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

Czekamy na zainteresowanych Uczniów.

Do klas II-VIII Uczniowie przyjmowani są na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły oraz posiadanego świadectwa promocji ze szkoły, do której ostatnio uczęszczał Uczeń. 

Zapisy

Zgłoszenia uczniów przyjmujemy w formie telefonicznej lub mail-owej.
Zapisanie Ucznia do szkoły następuje po zawarciu z Rodzicami dziecka umowy cywilno-prawnej. Przy zapisach do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.


 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl