Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Rok 2017      listopad 2017
 
 
 
 
 

 
 

LISTOPAD  2017 r.


Wszystkie zdjęcia zamieszczone zostały na stronie FaceBook. Zapraszamy.


Zajęcia Odkrywczo-Badawcze


   

      

   

   Thanksgiving Day 
Święto Dziękczynienia  23-go listopada
Poznajemy zwyczaje krajów anglojęzycznych


   Święto NIEPODLEGŁOŚCI
Obchodząc Święto Niepodległości wspominaliśmy historię naszego kraju.

 
 

 
 

 Wycieczka do Studia Nagrań w Telewizji Polskiej
 

 
      

                

   

   

     
 
   

 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl