Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Rok 2017      marzec 2017
 
 
 
 
 

 
 

MARZEC 2017 r.


Wszystkie zdjęcia zamieszczone zostały na stronie FaceBook. Zapraszamy.SMYKI
Do you remember Leprechaun?
Where is the plane? It's above the box
Rysujemy piłeczkę w pudełku! The ball is in the box!

ZERÓWKA
Zwierzęta wiosną. Match and colour.

SMYKI - POŻEGNANIE ZIMY 

 

 

  

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl