Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Rok 2017      wrzesień 2017
 
 
 
 
 

 
 

WRZESIEŃ  2017 r.


Wszystkie zdjęcia zamieszczone zostały na stronie FaceBook. Zapraszamy.Native Speaker u SÓWEK (maluszków)TaniecZajęcia z Native Speaker


 

 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 4 września 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej NOVUM oraz Dwujęzycznym Niepublicznym Przedszkolu NOVUM w Wołominie.

Uroczystość prowadziła Pani Anna Gębicka Dyrektor Szkoły i Przedszkola, która skierowała do dzieci, uczniów oraz wszystkich zgromadzonych rodziców i opiekunów słowa podkreślające potrzebę kształtowania serc wychowanków, którzy oprócz zdobywania wiedzy, powinni również kształtować osobowość. Pani Dyrektor życzyła uczniom, nauczycielom i rodzicom dobrego i owocnego roku szkolnego.

Następnie wszystkim zgromadzonym rodzicom przedstawiona została Kadra Pedagogiczna:

- nauczyciele języka angielskiego i hiszpańskiego,

- wychowawcy klas szkolnych oraz grup przedszkolnych

- nauczyciele przedmiotowi oraz

- instruktorzy zajęć dodatkowych.

Wszystkim przybyłym na Inaugurację Roku Szkolnego 2017/2018 bardzo serdecznie dziękujemy za udział Uroczystości.
 
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl